top of page
4L6A0851.jpg

TEENUSED

Individuaalne nõustamine ja Loovteraapia

Teemad, millega saab pöörduda:

- enesehinnangu toetamine

- inimestevahelised suhted

- emotsioonide reguleerimine

- leinatöö (lahkuminek, lähedase inimese kaotus)

- meeleolulangus, kurnatus, väsimus

- kõrge ärevus, liigne muretsemine, pinges olek, paanikahood

- stress ja läbipõlemine

- rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus

- uued toimetuleku viisid (kui vanad enam ei toimi)

- eneseteostamine

- loomingulised plokid

Rasedusaegne ja Sünnitujärgne nõustamine
(raseduskriisi nõustamine)

Ootan Sind vastuvõtule kui:

- vajad psühholoogilist toetust raseduse planeerimise või lapseootuse ajal; - vajad psühholoogilist toetust sünnitusjärgsel perioodil (3 a.)

- vajad enam arusaamist ja mõistmist, mis toimub lapseootuse perioodil nii Sinu enda, kui ka Sinu partneriga;

- soovid rääkida oma raseduse või lapse sündimise lugu;

- oled läbi elanud traumaatilise sündmuse – raseduse katkemise või katkestamise, lapse surma, traumaatilise sünnituse;

- vajad abi viljatuse ravi ajal;

- oled kogenud paarisuhte pingeid või lahkuminekut raseduse ajal või sünnituse järgselt;

- vajad toetust ja informatsiooni oluliste otsuste tegemisel või muude seonduvate küsimuste osas.

- kui koged meeleolu langust raseduse ajal või peale sünnitust

- kui ei tule rasedusaegse või sünnitusjärgse ärevusega toime

Paari- ja perenõustamine

- paarisuhteprobleemid

- paari/pere emotsioonide reguleerimine

- pere kommunikatsiooni parandamine

- pereliikmete emotsionaalse läheduse toetamine

- kuidas lapsega kontakti luua

- peremustrite uurimine ja muutmine

- väikeste lastega perede kohanemisprotsessi toetamine

 

MINU LÄHENEMINE

Oma töös kasutan lahenduskeskse lühiteraapia põhiprintsiipe, kus olulisel kohal on kliendi tugevustele ja ressurssidele toetumine. Olulisem on lahenduste olemasolu, kui probleemide puudumine. Tugevuste ja ressursside peal ehitatakse uued toimetulekuviisid ja strateegiad. 

 

Minu roll on aidata leida situatsiooni neid külgi, mida klient ise varem märganud pole ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas.

Paaride ja peredega töös kasutan süsteemse pereteraapia lähenemist, mille fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek, peremustrid ja nende muutmine.

Loovteraapia on psühhoterapeudiline tegevus, kus kliendiga töös kasutatakse loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil.

Loovteraapia ei eelda kunstioskusi või varasemaid kogemusi. Teraapias kasutatakse kujutlust, looduskeskkonda, piltidega tööd, liivaga tööd, käsitööd, kirjutamist, meisterdamist, kriitseldamist, joonistamist, maalimist, voolimist, kollaažitehnikaid. Loovterapeudina arvestan kliendi taustaga ja tema huvidega. Iga protsess on unikaalne ja sõltub konkreetsest juhtumist.

Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Distantseerumine. Olukorra paberile kujutamine võimaldab kliendil distantseeruda probleemist ning näha seda kõrvalt, mis soodustab olukorra lahendamist ning selle teadvustamist ja mõistmist.

Emotsioonidega töö. Kunst võimaldab emotsioonide läbitöötamist. Oluline teraapiaprotsessi osa on emotsioonide äratundmine, eristamine ning aktsepteerimine ning kunst aitab selles kaasa.

Käitumismustritega töö. Kunstitetraapias saavad nähtavaks ebatoimivad käitumismustrid. Kliendil tekib võimlus analüüsida enda tegevust ning luua paralleelid reaalse elu situatsioonidega. 

Metafoor. Kui probleemidest on raske rääkida otseselt, abiks tulevad metafoorid, kus me omistame erilisi tähendusi objektidele või sümbolitele.

Art Installation
My Approach
bottom of page