3D Geometric Shapes

TEENUSED

Loovteraapia

Loovteraapia on psühhoterapeudiline tegevus, kus kliendiga töös kasutatakse loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil. Teemad, millega saab pöörduda:

- kliiniline depressioon

- ärevushäire (k.a. paanikahood, obsessiiv-kompulsiivne ärevushäire)

- traumaatilised kogemused ja post-traumaatiline stressihäire

- stress ja läbipõlemine,

- rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus

- suhteprobleemid (paarielu/sõprussuhe/päritolupere)

- lahkuminek ja lahutus

- uued toimetuleku viisid

- eneseteostamine

- enesehinnangu toetamine

Raseduskriisi nõustamine

Raseduskriisi nõustamine on raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusejärgsel perioodil naisele, meestele ja nende lähedastele psühholoogilise toetuse pakkumine.

Teemad, millega saab pöörduda:

- raseduse planeerimine

- viljatusprobleemid

- raseduse katkemine või katkestamine

- lapseootus

- toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega

- traumaatilised kogemused

- sünnituseks ettevalmistamine

- loovad lõdvestustehnikad ja Dancing For Birth(tm) 

- sünnituskogemustega töö

- emadus ja lapsevanemaks kasvamine

- lapsega kontakti loomine

- paarielu ja suhteteemad

- rasedusaegne ja sünnitusjärgne depressioon/ärevus

- sünnitusjärgne väsimus ja ülekoormatus

Väikelaste perede nõustamine

- kuidas toetada 0 - 2-aastase lapse arengut 

- arendavad mängud ja tegevused (0 - 2 a.)

- lapse ja vanema kiindumussuhe

- kuidas paremini mõista last ja luua temaga kontakti

- väikelaste emotsioonidega toimetulek

MINU LÄHENEMINE

Oma töös kasutan lahenduskeskse lühiteraapia põhiprintsiipe, kus olulisel kohal on kliendi tugevustele ja ressurssidele toetumine. Olulisem on lahenduste olemasolu, kui probleemide puudumine. Tugevuste ja ressursside peal ehitatakse uued toimetulekuviisid ja strateegiad. 

 

Terapeudi roll on aidata leida situatsiooni neid külgi, mida klient ise varem märganud pole ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas.

Olulisel kohal on turvatunne ja väikesed sammud, mida teraapiakeskkond ja -tegevus pakub. 

Loovterapeudina arvestan kliendi taustaga ja tema huvidega. On juhtumeid, kus kunstimaterjalide ja tehnikate kasutamine on protsessi kesksel kohal. On ka neid, kus kasutame loovtehnikaid minimaalselt. Iga protsess on unikaalne ja sõltub konkreetsest juhtumist. 

Loovteraapias kasutatakse kujutlusharjutusi, piltidega tööd, kriitseldamist, joonistamist, maalimist, voolimist, kollaažitehnikaid, liivaga tööd, käsitööd

Miks loovteraapia?

Distantseerumine. Olukorra paberile kujutamine võimaldab kliendil distantseeruda probleemist ning näha seda kõrvalt, mis soodustab olukorra lahendamist ning selle teadvustamist ja mõistmist.

Emotsioonidega töö. Kunst võimaldab emotsioonide läbitöötamist. Oluline teraapiaprotsessi osa on emotsioonide äratundmine, eristamine ning aktsepteerimine ning kunst aitab selles kaasa.

Käitumismustritega töö. Kunstitetraapias saavad nähtavaks ebatoimivad käitumismustrid. Kliendil tekib võimlus analüüsida enda tegevust ning luua paralleelid reaalse elu situatsioonidega. 

Metafoor. Kui probleemidest on raske rääkida otseselt, abiks tulevad metafoorid, kus me omistame erilisi tähendusi objektidele või sümbolitele.

Art Installation