3D Geometric Shapes

TEENUSED

Loovteraapia

Loovteraapia on psühhoterapeudiline tegevus, kus kliendiga töös kasutatakse loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil. Teemad, millega saab pöörduda:

- meeleolulangus ja depressioon

- ärevus (k.a. paanikahood)

- traumaatilised kogemused ja post-traumaatiline stressihäire

- stress ja läbipõlemine

- rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus

- suhteprobleemid (paarielu/sõprussuhe/päritolupere)

- emotsioonide reguleerimine

- uued toimetuleku viisid (kui vanad enam ei toimi)

- eneseteostamine

- enesehinnangu toetamine

Raseduskriisi nõustamine

Raseduskriisi nõustamine on raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusejärgsel perioodil naisele, meestele ja nende lähedastele psühholoogilise toetuse pakkumine.

Ootan Sind vastuvõtule kui:

- vajad psühholoogilist toetust raseduse planeerimise või lapseootuse ajal; - vajad psühholoogilist toetust sünnitusjärgsel perioodil (2 a.)

- vajad enam arusaamist ja mõistmist, mis toimub lapseootuse perioodil nii Sinu enda, kui ka Sinu partneriga;

- soovid rääkida oma raseduse või lapse sündimise lugu;

- oled läbi elanud traumaatilise sündmuse – lapse surma, raseduse katkemise või katkestamise, traumaatilise sünnituse;

- vajad abi viljatuse ravi ajal;

- oled kogenud paarisuhte pingeid või lahkuminekut raseduse ajal või sünnituse järgselt;

- vajad toetust ja informatsiooni oluliste otsuste tegemisel või muude seonduvate küsimuste osas.

- kui koged meeleolu langust raseduse ajal või peale sünnitust

- kui ei tule rasedusaegse või sünnitusjärgse ärevusega toime

Väikelaste perede nõustamine

- kuidas toetada 0 - 2-aastase lapse arengut 

- arendavad mängud ja tegevused (0 - 2 a.)

- lapse ja vanema kiindumussuhe

- kuidas paremini mõista last ja luua temaga kontakti

- väikelaste emotsioonidega toimetulek

MINU LÄHENEMINE

Oma töös kasutan lahenduskeskse lühiteraapia põhiprintsiipe, kus olulisel kohal on kliendi tugevustele ja ressurssidele toetumine. Olulisem on lahenduste olemasolu, kui probleemide puudumine. Tugevuste ja ressursside peal ehitatakse uued toimetulekuviisid ja strateegiad. 

 

Terapeudi roll on aidata leida situatsiooni neid külgi, mida klient ise varem märganud pole ning aidata liikuda tema enda eesmärkide suunas.

Loovterapeudina arvestan kliendi taustaga ja tema huvidega. Iga protsess on unikaalne ja sõltub konkreetsest juhtumist. Teraapias kasutatakse kujutlust, piltidega tööd, kriitseldamist, joonistamist, maalimist, voolimist, kollaažitehnikaid, liivaga tööd, käsitööd, kirjutamist, meisterdamist jne. Loovteraapia ei eelda kunstioskusi või varasemaid kogemusi.

Miks loovteraapia?

Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.

Distantseerumine. Olukorra paberile kujutamine võimaldab kliendil distantseeruda probleemist ning näha seda kõrvalt, mis soodustab olukorra lahendamist ning selle teadvustamist ja mõistmist.

Emotsioonidega töö. Kunst võimaldab emotsioonide läbitöötamist. Oluline teraapiaprotsessi osa on emotsioonide äratundmine, eristamine ning aktsepteerimine ning kunst aitab selles kaasa.

Käitumismustritega töö. Kunstitetraapias saavad nähtavaks ebatoimivad käitumismustrid. Kliendil tekib võimlus analüüsida enda tegevust ning luua paralleelid reaalse elu situatsioonidega. 

Metafoor. Kui probleemidest on raske rääkida otseselt, abiks tulevad metafoorid, kus me omistame erilisi tähendusi objektidele või sümbolitele.

Art Installation