top of page

Paari- ja perenõustamine

Couple and Family counselling

  • 1 h 30 min
  • 100 eurot
  • Maria Šulman teraapiatuba

Service Description

Psühholoogiline nõustamine, kus põhifookus on suhetel. Paari- ja perenõustamisel otsitakse lahendusi ebatoimivatele käitumismustritele, uuritakse pere ressursse ning liigutakse muutuste suunas. Nõustamist viib läbi pereteraapia õpilane, kes läbib regulaarset supervisioonis.


Contact Details

  • Krulli kvartal, Kopli, Tallinn, Estonia

    loovterapeut@gmail.com


bottom of page