top of page

Paari- ja perenõustamine

Couple and Family counselling

  • 1 hour 30 minutes
  • 100 eurot
  • LOOV teraapiakeskus

Service Description

Psühholoogiline nõustamine, kus põhifookus on suhetel. Paari- ja perenõustamisel otsitakse lahendusi ebatoimivatele käitumismustritele, uuritakse pere ressursse ning liigutakse muutuste suunas. Nõustamist viib läbi pereteraapia õpilane, kes läbib regulaarset supervisiooni.


Contact Details

  • Volta 1, Tallinn, Estonia

    loovterapeut@gmail.com

bottom of page