top of page

Täiskasvanute Loovteraapia

Art Therapy for Adults

  • 1 hour
  • 70 eurot
  • LOOV teraapiakeskus

Service Description

Loovteraapia on psühhoterapeutiline tegevus, kus kliendiga töös kasutatakse loovaid vahendeid ja tehnikaid. Töö fookus on teraapilisel protsessil ja eesmärkidel. Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla. Teemad, millega saab pöörduda: Teemad, millega saab pöörduda: - enesehinnangu toetamine - inimestevahelised suhted - emotsioonide reguleerimine - leinatöö (lahkuminek, lähedase inimese kaotus) - meeleolulangus, kurnatus, väsimus - kõrge ärevus, liigne muretsemine, pinges olek, paanikahood - stress ja läbipõlemine - rahulolematus tööl, töö vahetus või kaotus - uued toimetuleku viisid (kui vanad enam ei toimi) - eneseteostamine - loomingulised plokid ​


Contact Details

  • Volta 1, Tallinn, Estonia

    loovterapeut@gmail.com

bottom of page